MIT-CHIEF Alumni

 

2011

 

Co-President

 

Rui Li, Feng Tan

 

Advisory Team

 

Graham Rong, Daryl Luk, Jenny Li, John Zhang, Roger Xie, Duan Ke

Member

 

Contest & Showcase

 

Xin Zhao, Danyang Wu, Andrew Chen, Shanshan Liu, He Liu, Yanyan Wang, Shengnan Liu

Member

 

Marketing

 

Yuanyuan Cui, Mengdi Wang, Xue Teng, Wangshu Guo, Lianghui Shi, Qingxuan Meng, Nan Wang, Shuyu Gao

Member

 

Operations & Logistics

 

Hai Wang, Sharon Xiao, Zhuling Chen, Ningren Han, Lu Lu, Haofan Cheng, Kai Wang, Hang Chen, Chen Song, Tengfei Zheng,

Member

 

Panel Design

 

Lei Dai, Minjie Chen, Xu Zhang, Weiwei Wu,Iris Hu

Member

 

Sponsorship & Partnership

 

Yuanyuan Cui, Pei Qi

Member

 

Technology

 

Venkatraman Dheera, Hongkai Dai

Member

 

Tresurer

 

Yan Ji

Member

 

Other Contributors

 

Jenny Liu, Ivanka Xu, David Zhou, Wei Pan

Member