2016

 

Co-President

 

Fangchang Ma, Xuanhe Fan

China Trip

 
 

Chu Ma, Qingkai Liang

Vice President

Chengtao Li

Director

Haichao Cui, Pengying Wang

Member

Conference

 
 

Qingying Zeng,

Vice President

Yingxin Dai

Director

Bao Han, Fangxu Yi, Gong Cheng, Hongge Chen, Jinghui Miao, Jingkai Chen, Mengyang Wu, Qiaochu Hu, Rui Qing, Shuyuan Hu, Tiancheng Tang, Xiaowen Wang, Xiaoyang Chen, Yue Guan, Yumeng Sun, Yutong Sun

Member

Contest

 
 

Guangyu Zhou, Min He

Vice President

Dajiang Suo

Director

Chao Wang, Huan Yang, Jiaye Shi, Xiao Li, Xuechuan Ni

Member

Marketing

 

Anlin Fan, Hang Liu, Yu He

Vice President

Bo Wen, Chen Li, Dawei Wang, Feiyu Lu, Kaixin Huang, Mengqi Qu, Qian Chu, Shengnan Gai, Weihao Li, Yuanzhu Li

Member

Sponsorship

 

Jiaming Liu, Kai Xiang

Vice President

Yan Shang, Yanru Fu

Member